P1060210
IMG_0303
IMG_0311
P1010629
Avd 047 20161014 001
P1010900
P1010906
IMG_1627
Tjäder NA låg
2000pärluggla2-1-1600x1066NA
Staffan W hänglav
Staffan Widstrand
Staffan W 5
Staffa W 6 blandskog v sjö
Staffan W 4
Staffan Widstramd 3

25 maj 2024: Skogsdag i Torup, Halland. Anmäl dig till karin@ekoskog.org

Naturnära skogsbruk utan hyggen

Allt för många skogslevande arter har trängts undan och försvunnit från skogar världen över, även i Sverige. Kalhyggen och täta trädplanteringar gör att människor inte vill eller kan ta sig fram. Skogens kollager minskar dramatiskt vid kalavverkning.

 

Tiden och marknaden är mogen för ett modernt skogsbruk utan hyggen.

En riktig skog har många olika värden och gör nytta på många olika sätt för oss människor. Där finns skönhet, stillhet, bär och svamp. Massor av olika djur, växter och småkryp. Den renar vatten och luft, binder in kol från atmosfären så att klimatpåverkan minskar. Skogen ger viktiga, förnybara råvaror, men också intäkter från tjänstesektorn t ex genom naturturism, jakt och rikt friluftsliv.


Skogens många värden måste utvecklas, utnyttjas hållbart och bevaras. Virke av bättre kvalitet behövs för ökad förädling. Den som tar fram kvalitetsvirke och dessutom har höga naturvårdsambitioner måste få bättre betalt. Lönsamheten behöver öka. Därför behövs en certifiering. En tydlig, trovärdig märkning av trä från hyggesfritt skogsbruk.

Foto: Magnus Martinsson/N

Många av skogens djur och växter behöver äldre träd, en variation av trädarter och död ved för att klara sig. Dagens skogsbruksmetoder hotar en lång rad arter som inte kan klara sig i ...


Läs mer

Hållbara ekosystem

Foto: Stefan Oscarsson/N

Besöksvänliga skogar med svamp, bär, tystnad och äventyr är viktigt för både enskilda personer och företag inom tjänstesektorn på landsbygden. Levande skogar och vackra landskap...


Läs mer

Tjänsteproduktion i skogen

Foto: Nasa

Klimatförändringar hotar mänskligheten, djur och växter över hela världen. Ett krisläge för klimatet gör att alla samhällssektorer måste se över sin klimatpåverkan. Skogsbruket...


Läs mer

Klimat