Ekoskog är en ideell förening som bildats för att skapa en certifiering av hyggesfritt skogsbruk och märkning av produkter från hyggesfritt brukade marker. Intresset för nya, skonsamma brukningsmetoder och kontinuitetsskogsbruk ökar, både hos skogsbrukare, tjänsteproducenter inom besöksnäringen, myndigheter och konsumenter. Ett märkningssystem för produkter från kontinuitetsskogar ger konsumenter möjlighet till ett hållbarare val och skogsbrukare och producenter en stärkt prissättning för sina produkter.


Vårt mål är ett hållbart skogsbruk, baserat på modern ekologisk forskning, för att värna och öka den biologiska mångfalden, främja tjänsteproduktion, förädling och långsiktig lönsamhet samt stärks skogslandskapets roll som kolsänka. Brukandet behöver vara ekosystembaserat, dvs bygga på de för platsen naturgivna förhållandena inklusive naturligt förekommande trädarter. En certifiering av hyggesfria skogsråvaror bygger till betydande grad på digitaliseringens nya möjligheter och bidrar till ett modernt, diversifierat och hållbart skogsbruk med potential för en produktion av både varor och tjänster – ett starkare samlat värdeskapande för framtiden.Ekoskogs styrelse 2019–2020

Karin Åström

Ordförande

Biolog, författare, projektledare och kommunikatör inom miljö och natur.

Karin@ekoskog.org

Xavier de Maupeou d'Ableiges

Skogsförvaltare och sakkunnig hyggesfritt skogsbruk.

e-post: Xavier@ekoskog.org

Johan Cejie

Biolog och certifieringsutvecklare.

Isak Isaksson

Biogeovetare och sakkunnig naturvård.

Ulf Lovén

Biogeovetare, projektledare och besöksnäringsutvecklare.