Ekoskog är en ideell förening som bildats för att gynna ekologiskt hållbart skogsbruk utan hyggen. Ett av föreningens mål är att skapa en märkning och på sikt en certifiering av produkter från hyggesfritt brukade marker. Intresset för nya, skonsamma brukningsmetoder och kontinuitetsskogsbruk ökar, både hos skogsbrukare, tjänsteproducenter inom besöksnäringen, myndigheter och konsumenter. Ett märkningssystem för produkter från kontinuitetsskogar ger konsumenter möjlighet till ett hållbarare val och skogsbrukare och producenter en stärkt prissättning för sina produkter.


Vårt mål är ett hållbart skogsbruk – baserat på modern ekologisk forskning – för att värna och öka den biologiska mångfalden, främja tjänsteproduktion, förädling och långsiktig lönsamhet samt stärka skogslandskapets roll som kolförråd. Brukandet behöver vara ekosystembaserat, dvs bygga på de för platsen naturgivna förhållandena inklusive naturligt förekommande trädarter.


Vårt arbete drivs genom ideellt arbete av våra medlemmar och ekonomiskt stöd från Svenska Institutet, European Climate Fund och Postkodstiftelsen.Ekoskogs styrelse 2024–2025

Karin Åström

Ordförande

Biolog, författare, projektledare och kommunikatör inom miljö och natur.

e-post: Karin@ekoskog.org

Xavier de Maupeou d'Ableiges

Skogsförvaltare och sakkunnig hyggesfritt skogsbruk.

e-post: Xavier@ekoskog.org

Johan Niss

Biolog

e-post: Johan@ekoskog.org

Isak Isaksson

Biogeovetare och sakkunnig naturvård.

Per Forsström

Skogsägare

Roger Olsson

Miljöjournalist och författare